Boeren BengelsGroene Gezonde Kinderopvang
 

BSO Bengels

Kinderen van de BSO  krijgen ze meer de behoefte om zelfstandig te spelen. Hun ervaringswereld wordt groter en ze zijn vertrouwd met Boeren Bengels, de groepsgenootjes en de pedagogische begeleiders. Hun draagkracht groeit en ze kunnen meer nieuwe ervaringen aan. Structuren en routines blijven belangrijk, maar daarbinnen hebben kinderen letterlijk en figuurlijk meer ruimte nodig.

Daarnaast is het heel belangrijk om kinderen meer ruimte en vrijheid te geven, het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Een praatje, een grapje, lekker gek doen met elkaar...het draagt allemaal bij aan een goede sfeer op de groep, een gevoel van veiligheid voor de kinderen. Het gevoel dat ze er mogen zijn, dat ze goed zijn zoals ze zijn en dat de pedagogische begeleider er onvoorwaardelijk voor ze is.

Er wordt gepraat met de kinderen over wat er gebeurt op de groep en over wat zij zelf belangrijk vinden. We laten de kinderen actief meedenken over de afspraken en gedragsregels op de groep en over het activiteitenaanbod. Hieronder zie je een paar foto's van de BSO-ruimte en het spelmateriaal.



Vakantie Bengels

Tijdens de vakantie kunnen de BSO kinderen heel de dag komen van 7.30 tot 18.30 uur. Een hele dag om nieuwe dingen te ontdekken en avonturen te beleven met je vrienden! Voor een gezonde broodmaaltijd, fruit en rouwkost wordt gezorgd.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op!