Boeren BengelsGroene Gezonde Kinderopvang
 

Onze visie

Iedere soort ontwikkeling die kinderen doormaken kun je oefenen in de natuur, daarom vinden wij natuurbeleving erg belangrijk bij kinderen. Daarnaast geeft spelen in de natuur, kinderen vooral ook plezier en ontspanning en draagt het bij aan de gezondheid en het welzijn van kinderen. Onder groene opvang verstaan wij ook:  zonne-energie, duurzame spelmaterialen, goede doelen steunen, zorg dragen voor de natuur, bewust omgaan met energie, water enz.

Wij versterken de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van je kind vanuit een duidelijke pedagogische visie. Onze visie en pedagogische uitgangspunten vormen de basis van ons dagelijks pedagogisch handelen. Daarin verwoorden wij de meerwaarde van een kinderopvang op een boerderij met veel ruimte en een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving.  


De pedagogische visie bestaat uit vier pijlers:

• Emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin je kind lekker zichzelf kan ‘zijn’. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar je kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. Wij bieden de kinderen optimale ondersteuning tijdens deze ontdekkingstocht. Hierdoor ervaart je kind Boeren Bengels als een veilige omgeving waar het tot zijn recht kan komen.

• Sociale ontwikkeling

Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met een professionele begeleider. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden zoals samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen, samenwerken en overleggen komen dan volop aan bod. Wij stimuleren de kinderen hierin door een aanbod van natuur- en creatieve activiteiten, spelletjes, liedjes en specifiek samenspel.

• Persoonlijke ontwikkeling

Wij ondersteunen de kinderen in het ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis. Dit doen wij door activiteiten op en rondom de boerderij aan te bieden waar de kinderen aan mee kunnen doen. Denk hierbij aan het aaien van de kippen, helpen met het voeren van de poezen, picknicken in het vers gemaaide gras of aardbeien plukken uit onze eigen moestuin.

• Normen en waarden

Het omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan bij ons voorop. Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij hebben in het eigen maken van de normen en waarden met betrekking tot manier van omgang met mens, natuur en dieren. Maar ook de manier van praten, woordgebruik en dagelijkse handelingen en gedragingen op onze opvang. Door te kijken en te luisteren, mee te mogen doen en zelf te mogen handelen, leren kinderen hun eigen weg daarin te vinden. Het ontwikkelen van eigenwaarde en vertrouwen in eigen handelen worden hierdoor positief gestimuleerd.